meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
[Tin Tức] - BẢO TRÌ CẬP NHẬT THÚ CƯỠI VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI

Để nâng cao trải nghiệm chơi game và mang đến những sự kiện hấp dẫn hơn, Meow! Sen Ơi Đừng Sợ sẽ tiến hành bảo trì hệ thống.

meow
meow
meow
meow

Sự kiện sẽ bắt đầu vào ngày ra mắt game chính thức 28/05/2024!

Bảng xếp hạng được cập nhật sau 30 phút so với thay đổi trong game

meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
meow
4

Ma - Vu Cát

Ma - Vu Cát

Ma - Vu Cát

meow
meow
meow
meow
meow
Mưu Sĩ
meow
meow
HP
1052352
meow
meow
Tấn công
43212
meow
meow
Giáp
4001
meow
meow
Kháng phép
3888
Nếu không xử lý kẻ thù một cách nhanh chóng, họ sẽ trở thành mối đe dọa lớn cho Sen.
meow
meow
meow
6

Ma - Điêu Thuyền

Ma - Điêu Thuyền

Ma - Điêu Thuyền

meow
meow
meow
meow
meow
Thích Khách
meow
meow
HP
1020949
meow
meow
Tấn công
53821
meow
meow
Giáp
4293
meow
meow
Kháng phép
4120
Sen hãy dùng vẻ đẹp của ta để mau chia rẽ thiên hạ.
meow
meow
meow
5

Thần - Lưu Bị

Thần - Lưu Bị

Thần - Lưu Bị

meow
meow
meow
meow
meow
Mưu Sĩ
meow
meow
HP
1130283
meow
meow
Tấn công
45132
meow
meow
Giáp
4123
meow
meow
Kháng phép
3995
Đừng bao giờ làm một việc ác chỉ vì nó tầm thường; đừng bao giờ bỏ dở một hành động tốt chỉ vì nó nhỏ bé
meow
meow
meow
9

Thần - Lục Tốn

Thần - Lục Tốn

Thần - Lục Tốn

meow
meow
meow
meow
meow
Hộ Vệ
meow
Thích Khách
meow
meow
HP
1337727
meow
meow
Tấn công
59548
meow
meow
Giáp
4935
meow
meow
Kháng phép
4544
Nếu như thần gièm pha thù hằn Sen chỉ vì điều này, chẳng phải là lừa dối thánh thượng, lấy oán báo ân sao? Hành động như vậy thật là nhỏ nhen!
meow
meow
meow
6

Quần - Hoa Đà

Quần - Hoa Đà

Quần - Hoa Đà

meow
meow
meow
meow
meow
Mưu Sĩ
meow
meow
HP
1010922
meow
meow
Tấn công
50531
meow
meow
Giáp
4291
meow
meow
Kháng phép
4012
Ăn được ngủ được, vận động hợp lý mới là phép dưỡng sinh trường thọ.
meow
meow
meow
7

Quần - Lữ Bố

Quần - Lữ Bố

Quần - Lữ Bố

meow
meow
meow
meow
meow
Chiến Sĩ
meow
meow
HP
1378237
meow
meow
Tấn công
56678
meow
meow
Giáp
4534
meow
meow
Kháng phép
4309
Meow tướng ta không cúi đầu trước bất cứ kẻ nào ngoại trừ Chúa Công.
meow
meow
meow
5

Ngô - Đại Kiều

Ngô - Đại Kiều

Ngô - Đại Kiều

meow
meow
meow
meow
meow
Mưu Sĩ
meow
meow
HP
1028091
meow
meow
Tấn công
45002
meow
meow
Giáp
3891
meow
meow
Kháng phép
4250
Quốc sắc thiên hương, ngươi muốn cùng ta múa một điệu hông nà?
meow
meow
meow
6

Ngô - Bộ Luyện Sư

Ngô - Bộ Luyện Sư

Ngô - Bộ Luyện Sư

meow
meow
meow
meow
meow
Mưu Sĩ
meow
meow
HP
1132263
meow
meow
Tấn công
47772
meow
meow
Giáp
3979
meow
meow
Kháng phép
4490
Bổn nương là Bộ Phu Nhân, vợ của hoàng đế sáng lập Đông Ngô xin được bái kiến Chúa Công.
meow
meow
meow
7

Thục - Gia Cát Lượng

Thục - Gia Cát Lượng

Thục - Gia Cát Lượng

meow
meow
meow
meow
meow
Quân Sư
meow
meow
HP
1274721
meow
meow
Tấn công
55298
meow
meow
Giáp
4521
meow
meow
Kháng phép
3599
Đừng lấy thân quý mà hạ thấp người, đừng lấy ý riêng làm thành việc chung, đừng lấy năng lực gây điều thất tín.
meow
meow
meow
6

Thục - Lưu Bị

Thục - Lưu Bị

Thục - Lưu Bị

meow
meow
meow
meow
meow
Hộ Vệ
meow
meow
HP
1063355
meow
meow
Tấn công
59113
meow
meow
Giáp
4829
meow
meow
Kháng phép
3325
Ngay cả trong hỗn loạn, công lý sẽ được thực thi. Hãy chấp nhận điều này như một biểu tượng lòng biết ơn của ta.
meow
meow
meow
7

Quần - Điêu Thuyền

Quần - Điêu Thuyền

Quần - Điêu Thuyền

meow
meow
meow
meow
meow
Mưu Sĩ
meow
meow
HP
1263355
meow
meow
Tấn công
54133
meow
meow
Giáp
4329
meow
meow
Kháng phép
4695
Lữ Bố, chàng hãy thay thiếp bảo vệ Meow Quốc.
meow
meow
meow
9

Ngô - Thái Sử Từ

Ngô - Thái Sử Từ

Ngô - Thái Sử Từ

meow
meow
meow
meow
meow
Xạ Thủ
meow
meow
HP
1373498
meow
meow
Tấn công
59272
meow
meow
Giáp
4452
meow
meow
Kháng phép
4849
Đại trượng phu sinh ra trong thời loạn, phải tay cầm đao 3 thước lập công cái thế; nay chí lớn chưa thành, sao nguyện chết an!
meow
meow
meow
7

Thần - Quan Vũ

Thần - Quan Vũ

Thần - Quan Vũ

meow
meow
meow
meow
meow
Hộ Vệ
meow
meow
HP
1636655
meow
meow
Tấn công
55114
meow
meow
Giáp
5076
meow
meow
Kháng phép
5303
Con gái ta là con của loài Mèo há lại kết thông gia với loài Chó!
meow
meow
meow
9

Ma - Lữ Bố

Ma - Lữ Bố

Ma - Lữ Bố

meow
meow
meow
meow
meow
Hộ Vệ
meow
Thích Khách
meow
meow
HP
137450
meow
meow
Tấn công
59211
meow
meow
Giáp
4450
meow
meow
Kháng phép
4848
Nhất Lã, nhị Triệu, tam Điển Vi, tứ Quan, ngũ Mã, lục Trương Phi.
meow
meow
meow
7

Ngụy - Từ Hoảng

Ngụy - Từ Hoảng

Ngụy - Từ Hoảng

meow
meow
meow
meow
meow
Xạ Thủ
meow
meow
HP
1147303
meow
meow
Tấn công
57088
meow
meow
Giáp
3927
meow
meow
Kháng phép
5303
Từ Hoảng là một trong "ngũ tử lương tướng" của Tào Tháo, tham gia nhiều chiến dịch trọng yếu, trí dũng song toàn, chiến công trác việt, trị quân có tài.
meow
meow
meow
6

Ngụy - Tư Mã Ý

Ngụy - Tư Mã Ý

Ngụy - Tư Mã Ý

meow
meow
meow
meow
meow
Quân Sư
meow
meow
HP
1122630
meow
meow
Tấn công
59141
meow
meow
Giáp
4424
meow
meow
Kháng phép
4792
Chớ có đem đá chọi đá, phải biết cách cúi đầu trước đứa ngu.
meow
meow
meow
6

Ngụy - Tào Tháo

Ngụy - Tào Tháo

Ngụy - Tào Tháo

meow
meow
meow
meow
meow
Chiến Sĩ
meow
meow
HP
1171977
meow
meow
Tấn công
51941
meow
meow
Giáp
4239
meow
meow
Kháng phép
5161
Có thể các người trước đây đã nhìn nhầm Tào Tháo ta, bây giờ lại cũng nhìn nhầm. Nhưng mà ta vẫn là ta, ta chưa hề sợ người khác nhìn lầm ta
meow
meow
meow
7

Thục - Triệu Vân

Thục - Triệu Vân

Thục - Triệu Vân

meow
meow
meow
meow
meow
Thích Khách
meow
meow
HP
940557
meow
meow
Tấn công
56152
meow
meow
Giáp
4608
meow
meow
Kháng phép
4608
Công thần khai quốc nhà Thục Hán, là một vị tướng võ nghệ dũng mãnh, có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ ca ngợi là "Hổ uy tướng quân".
meow
meow
Đùn Đùn
meow
Đùn Đùn
meow
Đùn Đùn
meow
Đùn Đùn
meow
Đùn Đùn
meow
meow

CUNG CẤP NỀN TẢNG GIẢI TRÍ VÀ GIÁ TRỊ TRÍ TUỆ CHO CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM
THÔNG QUA CÁC SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHẤT LƯỢNG CAO.

Địa chỉ: 354A đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 1900636919 - Email: hotro@funzy.vn

Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Tuấn Quang

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 326/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/06/2021.
Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số 672/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/04/2024.